Pamati uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem būvēm

Pasūtīt pamatus no iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem
Uzzināt jūsu pamatu vērtību: norādot tālruņa numuru
Saņemt rēķinu par pamatiem