Pamati terasēm ar piebūvi uz dzelzsbetona pāļiem

Būvējam pamatus uz dzelzsbetona pāļiem - terasēm ar piebūvi un kāpnēm.

Droši pamati terasēm, verandām, piebūvēm, kāpnēm uz iedzenamiem dzelzsbetona pāļiem.

Pamati terasei ar piebūvi uz dzelzsbetona pāļiem

Pasūtīt pamatus terasēm ar verandu, uz dzelzsbetona pāļiem

Pamati terasēm ar verandu

Pamati terasēm ar verandu un kāpnēm - nozīmīgs celtniecības posms, kurš paredz rūpīgu pieeju. Bieži terases un verandas būvi atliek uz pēdējo mirkli. Lai uzbūvētā veranda un terase kalpotu pēc iespējas ilgāk, nepieciešams veikt precīzus aprēķinus, kā arī izstrādāt pareizu pamatu tipu.

No kvalitatīvi veikta darba, būvējot nesošos elementus, būs atkarīgs visas konstrukcijas mūža ilgums. Tādēļ, lai uzbūvētu kvalitatīvu terasi ar verandu, pamatu izbūve jāveic ļoti pārdomāti. Ja, ieplānota lielas verandas būve, tai būs nepieciešams drošs pamats, tāpat kā visai mājai. Turklāt mazām terasēm un verandām ar kāpnēm pietiek ar vieglāku pamatu.

Terases pamati pilda vairākas funkcijas. Tie atbild par visas būves slodzi, kā arī par spiedienu uz augsni (gruntsūdeņi, sasalšana). Pamati mājai un pamati terasei - nav viens un tas pats. Galvenā ēka un piebūve (terase) rada atšķirīgu spiedienu uz grunti. Neizbēgami, rodas ieliekšanās, ja ir nekvalitatīvi izbūvētas galvenās ēkas un terases pamatu savienojuma vietas.

Pirms sākt pamatu būvniecības darbus terasei, jāizskata augsnes paraugu raksturlielumus. Īpaši jāņem vērā:

  • augsnes mitruma pakāpe;
  • grunts viendabīgums;
  • augsnes izskalošanās;
  • grunts daļiņu viendabīgums.

Pamati verandai ar trepēm

Veranda un trepes - mājas redzamākā daļa. Pastāv vairāki variant kā būvēt estētiski pievilcīgu ieeju mājā, tomēr, svarīgāk, lai ēka paliktu - uzticama, droša, bet veranda ar trepēm nenosēstos. Liela nozīme ir verandas pamatiem.

Izbūvēt pamatus zem trepēm ir nepieciešams. Ņemot vērā svara atšķirību, grunts izmaiņu ietekmē, mājas un trepju nosēsšanās būs atšķirīga. Tā rezultātā pati trepju konstrukcija var sabrukt vai sagriezties. Mājas sēšanās, kā likums, notiek celtniecības laikā, pēc kā nāk stabilizācijas process. Tālākās pamatu izmaiņas, notiek izskalojoties gruntij, blakus braucot lielgabarīta transportam, vai arī celtniecības darbu uzsākšanas - tuvā apkārtnē rezultātā. Lai nosargātu privātmājas pamatus no sasalšanas - uzpūšanās, pāļi jāievieto dziļāk par grunts sasalšanas līmeni.

Pamatiem, kuri jāiedzen zemāk par zemes sasalšanas robežu vispiemērotākais pamats ir uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem. Tas palīdzēs novērst spiedienu uz pamatiem, augsnes pūsšanās - sasalšanas rezultātā.

Posmi pamatu “Baumatik” būvē

Pāļu laikumam mērījumi
1
Pāļu laikumam mērījumi
Mūsu inženieri atzīmē laukumu nākamajam pamatam. Vietās, kur tiks dzīti dzelzsbetona pāļi ar veseri iedzen armatūras mietiņus, starp mietiņiem tiek nostiepta virve un tiek pārbaudīta nākamo pamatu precīza ģeometrija.
Pāļu izcelšana
2
Pāļu izcelšana
Pie jūsu zemesgabala tiek atvesta mobīlā pāļu dzenamā iekārta “Baumatik” un pasūtītie dzelzsbetona pāļi. Iekārtai ir nelieli gabarīti un svars. Pateicoties savai purvu visgājēja šasijai netiek bojāta jūsu zemesgabala virsma.
Pāļu transportēšana
3
Pāļu transportēšana
Dzelzsbetona pāļi tiek izcelti, tālāk pāļu dzenamā iekārta pati nogādā pāļus uz nepieciešamo vietu (piemēram, ziemā), pa būvlaukumu inženieri pārvieto pāļus uz speciāliem ratiņiem.
Sagatavošanās darbiem
4
Sagatavošanās darbiem
Iekārta no transportlīdzekļa tiek pārveidota par pāļu dzenamo iekārtu: tiek nolaisti un fiksēti hidrauliskie balsti, tiek uzcelts bulta. Pateicoties pie bultas uzstādītajam trīsim pālis tiek celts uz augšu.
Dzelzsbetona pāļu iedzīšanas darbi
5
Dzelzsbetona pāļu iedzīšanas darbi
Pālis tiek ievietots dzīšanas mehānismā.Viens pālis pāris minūšu laikā tiek iedzīts gruntī. Pāļu dzīšanu inženieri kontrolē ar niveliera palīdzību.
Papilddarbi
6
Papilddarbi
Papildus, uz iedzītā pāļa iespējams uzmontēt metāla plāksni, uz kuras pēc tam tiks novietota sasaistes brusa vai šveileris. Vai arī pāla galu iespējams sadrumstalot līdz armatūrai, lai pēc tam būtu iespējams veikt dzelzsbetona stiprināšanu.
Фундамент готов!
7
Pamati gatavi!
Pāris stundu darbs un pats noturīgākais mājas pamats uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem gatavs.
Фундамент Бауматик действительно самый надежный?
Māju pamatu būves "Baumatik" tehnoloģijas darbībā
Pasūtīt pamatus no iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem
Uzzināt jūsu pamatu vērtību: norādot tālruņa numuru
Saņemt rēķinu par pamatiem

Pasūtiet pamatus terasei uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem

Pamati uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem, vislabāk nodrošina slodžu lielumu pat problemātiskākajās augsnēs. Terases pamatiem vislabākais variants ir pamatu tehnoloģija “Baumatik”. Konkrētais pamatu būves tips labi pierādījis sevi problemātiskās augsnēs un pie gruntsūdeņu līmeņa biežām izmaiņām. Terases pamati uz iedzenamajiem dzelzsbetona pāļiem, nodrošina pat pie nestabiliem apstākļiem - stabilu pamatu konstrukciju.

Pateicoties unikālajai pāļu iedzenamajai iekārtai ” Baumatik ”, pamatu pāļus terasei vai verandai iespējams dzīt pie pašas ēkas. Proti, par cik bieži gan terase, gan veranda tiek būvētas pēdējā celtniecības posmā, “Baumatik” iekārta strādā arī ierobežotā teritorijā, pateicoties saviem kompaktajiem izmēriem.

Строительство фундамента для террасы с крыльцом на забивных сваях «Бауматик» незатруднительно, а срок службы такого Pamatu būve terasei ar verandu uz iedzenajiem dzelzsbetona pāļiem ‘Baumatik ”nav sarežģīta vai apgrūtinoša. Kalpošanas laiks šādiem mājas pamatiem - ilgstošs. Mūžīgumu verandas pamatiem nosaka pāļu dzīšanas mehānisms, un darbus iespējams veikt pat ļoti ierobežotos apstākļos, pat ja augsnes sasalšanas līmenis ir dziļš.